ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ.

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ.

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ.

Author
Microsoft corp.
Release
2014-10-01
Version
1.3.1
Requirement
N/A

Product Description

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ. (https://mail.rtaf.mi.th)

หรือ ระบบอีเมล์ ทอ. ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเมล์ ทอ. ในการรับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทอ. ข้าราชการ ทอ. สามารถเชื่อมต่อเพื่อรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อความแจ้งเตือน หรือ สลิปเงินเดือนได้จากระบบนี้

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ.”