ระบบตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพประจำปี

ระบบตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพประจำปี

ระบบตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพประจำปี

Author
กวป.ทอ.
Release
2020-05-05
Version
1.0.0
Requirement
Android

Product Description

ระบบตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพประจำปี

ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการกองทัพอากาศ สามารถเข้าใช้งานระบบตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพประจำปี

 

การปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติทั้งตนเอง และระหว่างบุคคล
๑. สวมหน้ากากอนามัย
๒. ระยะห่างมากกว่า ๑.๕-๒.๐ เมตร
๓. ล้างมือเป็นประจำ

การปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
๑. ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
๒. รักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม
๓. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือที่จัดเตรียมไว้ให้

การจัดหาและการปฏิบัติเพิ่มเติม
๑. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสำหรับล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ
๒. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับ สายฉีดชำระ ที่ปิด – เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น

หมายเหตุ
* ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทุกคนต้องมีวินัย และปฏิบัติตามมาตรการที่กิจการกำหนดอย่างเคร่งครัด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ระบบตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพประจำปี”